Rozwój pracowników

Do rozwoju pracowników podchodzimy w sposób kompleksowy i holistyczny. Wychodzimy z założenia, że tylko właściwie zdiagnozowane potrzeby szkoleniowe oraz doskonałe zrozumienie roli pracownika wewnątrzorganizacji, mogą być punktem wyjścia do zaplanowania właściwego procesu rozwojowego. Projektowane przez nas programy rozwojowe są ściśle skorelowane z potrzebami biznesowymi i strategicznymi przedsiębiorstwa i nie ograniczają się wyłącznie do organizacji szkoleń, gdyż dostarczamy narzędzia i metody poprawiające skuteczność bądź efektywność pracy na stanowiskach pracy.

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW:

Diagnoza potrzeb szkoleniowych

Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej

Prowadzenie sesji mentoringowych dla kadr kierowniczych

Assessment i Development Center

Tworzenie opisów stanowisk pracy

Budowanie programów zarządzania talentami i ich realizacja

Wdrażanie systemów zarządzania przez kompetencje

Opracowywanie i wdrażanie systemów oceny okresowej

Projektowanie i implementacja standardów obsługi klienta