Rekrutacja i selekcja

Pozyskujemy kandydatów na wszystkie stanowiska pracy: szeregowe, specjalistyczne oraz menedżerskie. Metody pozyskania pracowników dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów oraz do funkcji jaką pracownik będzie pełnił w organizacji. Prowadzimy nabory bezpośrednie, czerpiemy z bazy danych i naszych kontaktów oraz korzystamy z serwisów prasowych. Każdy kandydat może być oceniany za pomocą wywiadów kompetencyjnych, testów psychometrycznych oraz metody assessment center, weryfikujemy także referencje kandydatów do pracy.

REKRUTACJA I SELEKCJA:

Rekrutacja

Direct Search i Executive Search

Assessment center

Weryfikacja referencji

Testy psychologiczne