Doradztwo personalne

Towarzyszymy naszym klientom w codziennym funkcjonowaniu w miejscu pracy i wspomagamy osobiście ich rozwój zawodowy. Często menedżerowie potrzebują zaufanego powiernika, którego mogą obdarzyć zaufaniem. Brakuje im osoby, na której mogłoby polegać, osoby, która jest rzeczywiście zainteresowana ich sposobem myślenia i postrzegania. Poprzez wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, doradztwo w obszarze technik zarządzania zasobami ludzkimi, stymulujemy menedżerów do ich indywidualnego rozwoju. Mentoring to doskonalenie umiejętności menedżerskich pod okiem osoby doświadczonej, praktyka i teoretyka w jednym. Dzięki procesowi mentoringu Osoba Ucząca się otrzymuje zestaw strategii umożliwiających skuteczniejsze zarządzanie pracownikami poprzez lepsze ich zrozumienie i efektywniejsze oddziaływanie na nich oraz skuteczniejsze radzenie sobie z codziennymi sytuacjami zawodowymi. Jest on skierowany do osób posiadających już potencjał i doświadczenie menedżerskie. Mentor daje inspirację i rady, towarzyszy Uczniowi podczas zdobywania przez niego wiedzy, wspiera talenty i umiejętności Ucznia. Mentor otwiera nowe drzwi, za którymi jest zrozumienie drugiego człowieka i nowy styl współpracy z ludźmi. Wartością dodaną mentoringu w odniesieniu do szkolenia jest gwarancja atmosfery zaufania i mocno zindywidualizowanego wsparcia.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SESJI MENTORINGOWYCH:

1. Jak managerowie oddziałują na ludzi?

2. Jak przeprowadzić z pracownikiem rozmowę oceniającą?

3. Jak przeprowadzić z pracownikiem rozmowę upominającą?

4. Jak przeprowadzić z pracownikiem rozmowę kontrolną?

5. Jak przeprowadzić skuteczną rozmowę rekrutacyjną?

6. Jak nauczyć pracowników budować pozytywny zakres obowiązków?

7. Jak budować zespoły: charakterystyka efektywnych zespołów, lider w zespole, role w zespole, rozwiązywanie konfliktów.

8. Jak dbać o komunikację w zespole?

9.  Jak delegować zadania?

10. Jak prowadzić trudne rozmowy?

11. Jak okazywać uznanie?

12. Jak budować cele?

13. Jak zarządzać czasem?