Oferta

REKRUTACJA I SELEKCJA:

Rekrutacja
Direct Search i Executive Search
Assessment center
Weryfikacja referencji
Testy psychologiczne
 

AUDYTY:

Badania opinii i satysfakcji pracowników
Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Audyt funkcji personalnej
Audyt kompetencyjny
Audyt kadrowy
Exit interview
 

DORADZTWO PERSONALNE: COACHING I MENTORING:

Sesje mentoringowe
Sesje coachingowe
Doradztwo w karierze
 

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW:

Diagnoza potrzeb szkoleniowych
Szkolenia pracowników i kadry kierowniczej
Prowadzenie sesji mentoringowych dla kadr kierowniczych
Assessment i Development Center
Tworzenie opisów stanowisk pracy
Budowanie programów zarządzania talentami i ich realizacja
Wdrażanie systemów zarządzania przez kompetencje
Opracowywanie i wdrażanie systemów oceny okresowej
Projektowanie i implementacja standardów obsługi klienta
 

ADMINISTRACJA:

Tworzenie regulaminów i procedur personalno-kadrowych
Administrowanie aktami pracowniczymi
Outsourcing kadrowo-płacowy
Programy outplacementowe