Coaching Kariery

"Wybierz sobie zawód, który lubisz, a całe życie nie będziesz musiał pracować" 

- KonfucjuszZAKRES USŁUG:

Wsparcie w planowaniu zmiany pracy / zawodu i w świadomym zarządzaniu swoją karierą zawodową

Opracowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych (CV i LM), które w pełni oddają zakres kompetencji i przewag konkurencyjnych

Dokonanie diagnozy słabych i mocnych stron pod kątem przyszłych stanowisk pracy

Doradztwo we właściwym zaprezentowaniu własnych atutów podczas rozmowy rekrutacyjnej


Analiza aktualnego rynku pracy oraz potrzeb pracodawców

Doradztwo w zakresie nowych metod poszukiwania pracy


Przygotowanie do udziału w rozmowach rekrutacyjnych

Wsparcie w obszarze kształtowania własnej marki na rynku pracy (personal branding)