O firmie

Doradztwem personalnym oraz prowadzeniem szkoleń zajmujemy się od 2005 roku. Posiadamy wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia nr 5319. Koncentrujemy się na indywidualnym podejściu do Klientów i ich unikalnych potrzebach. 

Gwarantujemy pełne zaangażowanie w realizowane projekty i kompleksowe podejście do rozwoju kapitału ludzkiego.

Oferta

Zintegrowane usługi zewnętrznego Działu Personalnego - outsourcing funkcji kadrowej i personalnej

Rekrutacja i selekcja pracowników

Szkolenia i rozwój pracowników oraz kadry menedżerskiej

Doradztwo mentoringowe i coaching oraz indywidualny coaching kariery


Cele biznesowe

Naszą misją jest aktywne wsparcie Pracodawców w osiąganiu zakładanych celów biznesowych poprzez odpowiednie prowadzenie projektów z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim. 

Dzielimy się naszym doświadczeniem, świadcząc usługi doradczo-szkoleniowe na rzecz Zarządów, menedżerów i komórek kadrowo - personalnych, w sektorze prywatnym i publicznym.

ok_sign

Ingenium Katarzyna Fijałkowska

.